Układ sterowania kotłowni kompleksu hotelowo-rekreacyjnego

Duże obiekty budowlane takie jak hotele wymagają odpowiedniej instalacji grzewczych. Jest wiele możliwych źródeł ciepła, jednak obecnie często branym pod uwagę przy wyborze źródła ciepła jest aspekt ekologiczny.

Wybrane zadania układu sterowania kotłownią:

  • Kontrola nad produkcją ciepłej wody grzejnej.
  • kontrola nad produkcja ciepłej wody użytkowej.
  • sterowanie produkcją wody lodowej.
  • sterowanie obiegami grzewczymi obiektu.
  • sterowanie obiegami wody lodowej obiektu.
  • sterowanie oraz zmiana nastaw z recepcji.
  • sygnalizowanie stanów alarmowych i awarii.

Dzięki rozproszonej strukturze wszelkie zmiany nastaw i sterowania układem możliwe są z recepcji hotelowej. Konfiguracja tak rozbudowanego systemu jest dobrym przykładem wykorzystania zintegrowanego środowiska projektowego TIA Portal. Dzięki funkcjonalności oprogramowania możliwe jest skonfigurowanie wszystkich komponentów systemu za pomocą jednego środowiska. Za pomocą TIA Portal możliwe jest skonfigurowanie zarówno sieci komunikacyjnej, stworzenie i przetestowanie programu sterownika oraz konfiguracja wizualizacji na urządzeniach HMI.

realizacje09
Scroll to Top
Scroll to Top