TIA Portal

Środowisko programistyczne TIA Portal wraz z komponentami automatyki firmy Siemens to nowoczesny i zintegrowany system pozwalający na realizację złożonych aplikacji i instalacji przemysłowych.

Większa złożoność procesów przemysłowych skutkuje wzrostem wymagań dotyczących wydajności i bezpieczeństwa w systemach automatyki. Kluczem do sukcesu jest integracja wszystkich technologii w jednym środowisku – narzędziem takim jest TIA Portal.

Środowisko inżynierskie zostało zoptymalizowane w celu jak najłatwiejszej obsługi. Zapewnia integrację sterowników, systemów zdecentralizowanych, HMI, napędów czy ich kontroli. Wspólna baza danych i rozbudowana biblioteka umożliwia dostęp do wielu funkcji niezbędnych w procesie programowania.

TIA Portal to klucz do realizacji założeń „zintegrowanej automatyki”. Pozwala na optymalizację procesu planowania, programowania i uruchamiania, co w połączeniu z najnowszą generacją sprzętu umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności procesów przemysłowych.

Środowisko TIA Portal stanowi podstawę spójności systemów automatyki oraz oferuje standardowy sposób postępowania przy konfiguracji i programowaniu. Do korzyści zaliczyć można krótszy czas programowania, wzrost bezpieczeństwa systemów i zarazem pracowników, łatwiejsze utrzymanie niezawodności systemów oraz wzrost ich możliwości. Technologia standardowa i bezpieczeństwa w obrębie jednego systemu TIA Portal pozwala na łatwiejsze i wydajniejsze wykorzystanie technologii bezpieczeństwa w rozwiązaniach automatyki. Identyczne sterowniki, sposób programowania i wykorzystanie istniejących struktur komunikacyjnych dla aplikacji fail-safe oraz standardowych wpływa na zmniejszenie ostatecznych kosztów instalacji.

Szybka lokalizacja błędów dzięki zintegrowanej diagnostyce systemu. Konfiguracja diagnostyki jest domyślnie zintegrowana w systemie i może być aktywowana przy pomocy jednego kliknięcia. Nowy sposób wizualizacji zapewnia jednolite wyświetlanie tekstowych informacji o błędach w oprogramowaniu, na panelach HMI, Web serwerze oraz wyświetlaczu sterownika S7-1500.

Współdzielenie projektu w obrębie zespołu i całego przedsiębiorstwa Łatwy sposób na standaryzację pracy w obrębie przedsiębiorstwa. Dzięki bibliotekom TIA Portal możliwe jest współdzielenie algorytmów, bloków funkcyjnych czy konfiguracji sprzętowej i ich późniejsze użycie w dowolnym czasie.

Dzięki nowemu portalowi TIA Portal V16 (Totally Integrated Automation Portal), firma Siemens rozszerzyła swoje ramy inżynieryjne o praktyczne nowe funkcje na różnych etapach, od planowania, przez inżynierię, aż po uruchomienie. Innowacje koncentrują się na ciągłej integracji procesu rozwoju. Należą do nich standaryzacja, zintegrowana inżynieria rozłożona na zespoły i zintegrowany test działania. Dzięki temu użytkownicy mogą podnieść jakość swojego oprogramowania, skrócić czas uruchamiania i zmniejszyć koszty inżynierii.

Podczas procesu rozwoju nacisk kładziony jest na rozproszone koncepcje pracy i pracę zespołową. Na serwerze projektu TIA Portal użytkownik może teraz uzyskiwać dostęp do projektów serwerowych wyłącznie za pomocą nowej funkcji inżynierii wyłącznej – z funkcjami takimi jak protokół weryfikacji i zmiany projektu, a także automatyczne raportowanie i archiwizacja.

Portal TIA V16 zawiera nowy interfejs kontroli wersji (VCI) do zewnętrznych systemów kontroli wersji, takich jak GIT, SVN i TFS. Import i eksport obiektów oprogramowania za pośrednictwem interfejsu TIA Portal pozwala na płynną integrację wersji z procesem programistycznym.

Dzięki TIA Portal V16 wszystkie kontrolery Simatic S7-1200 są teraz wyposażone w funkcjonalność serwera OPC UA. Połączenie z systemami wyższego poziomu, takimi jak systemy wykonawcze produkcji, można wdrożyć w celu pionowej integracji danych.

Nowy sterownik napędu Simatic został zintegrowany z aplikacjami sterowania ruchem. Łączy system sterowania Simatic S7-1500 z kontrolą ruchu, technologią i funkcjami bezpieczeństwa z kontrolą napędu Sinamics S120 w jednym urządzeniu, oszczędzając w ten sposób miejsce. Nowy pakiet umożliwia również użytkownikom Simatic wykonywanie zaawansowanych zadań sterowania ruchem, takich jak te obejmujące wieloosiowe układy napędowe, w znanym środowisku.

Scroll to Top
Scroll to Top