Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Impol-1 F.Szafrański Sp.J. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 103.
2. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe z zachowaniem należytej staranności w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub utratą.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
a) realizacji zamówień. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą;
b) prowadzenia konta na stronie www.sklep.impol-1.pl na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
c) wysyłania bezpłatnego newslettera;
d) odpowiedzi na zapytania Użytkowników zadawane przy pomocy Formularza Kontaktowego oraz Formularza Zgłoś problem/usterkę.
4. Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: impol@impol-1.pl
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa;
5. Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy Administratora a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, logistyczne oraz marketingowe.
6. Dane osobowe, zebrane w celu realizacji zamówienia będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) obsługi reklamacji;
b) wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (np. wynikającego z przepisów rachunkowych);
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń́ przysługujących Administratorowi;
7. Dane osobowe, zebrane w celu prowadzenia konta na stronie www.sklep.impol-1.pl będą przechowywane do chwili usunięcia konta przez Użytkownika.
8. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego dane będą przechowywane do chwili usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej przez Użytkownika.
9. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
10. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do krajów trzecich.
11. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta;
b) składania zamówienia;
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);
d) korzystania z formularza kontaktowego;
12. W przypadku rejestracji konta Użytkownik podaje:
a) nazwę firmy;
b) numer NIP;
c) adres e-mail;
d) dane adresowe;
e) imię i nazwisko;
f) Numer telefonu.
13. W przypadku składania zamówienia Użytkownik podaje następujące dane:
a) nazwę firmy
b) numer NIP
c) adres e-mail;
d) dane adresowe
e) imię i nazwisko.
14. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie, Użytkownik podaje:
a) imię i nazwisko;
b) nazwę firmy;
c) numer telefonu;
d) adres e-mail.
15. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres email.
16. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
17. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: impol@impol-1.pl
18. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.

Polityka plików „cookies”
Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest IMPOL-1 F.Szafrański Sp.J. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Scroll to Top
Scroll to Top