Układ sterownia dozowania ścieków

Układ realizuje dozowanie ścieków w odpowiednich sekwencjach na potrzeby stanowiska badawczego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. W układzie tym zastosowano sterownik programowalny SIMATIC S7-1200 oraz wizualizacje na komputerze PC.

Scroll to Top
Scroll to Top