Gospodarka wodno-ściekowa

  • Układ sterowania stacji uzdatniania wody w gminie Mordy.
  • Układ sterowania oczyszczalni ścieków w gminie Kozienice.
  • Realizacja algorytmów sterowania stacji uzdatniania wody.
Scroll to Top
Scroll to Top