Ciepłownictwo i klimatyzacja

  • Realizacja systemu sterowania węzła cieplnego oraz produkcją wody lodowej na potrzeby obiektu usługowo-rekreacyjnego.
  • Realizacja układu sterowania węzłem cieplnym oraz produkcją wody lodowej w Radziejowicach.
  • Realizacja układu sterowania węzłem cieplnym oraz produkcją wody lodowej części konferencyjnej hotelu w Wildze.

Scroll to Top
Scroll to Top