Stanowiska badawcze

Sterowanie i wizualizacja układem dozowania ścieków w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.
Sterowanie pracą mobilnego urządzenia do dezynfekcji w Suchedniowie

Scroll to Top
Scroll to Top